Sportmedische keuring

Sporten is gezond, dat weten we allemaal. Nochtans houdt sporten ook risico’s in. Mensen die regelmatig sporten hebbeen globaal een lagere kans om voortijdig te overlijden. Nochtans stellen sporters zich op het moment van sporten bloot aan een hoger risico. Dit noemt men de sportparadox.

Daarom moet iedereen die een conditietest wil ondergaan in het bezit zijn van een sportmedische keuring.

Wat is het?

Sportmedische keuring in het kort

De bedoeling van een sportmedische keuring is het nagaan, door middel van een vragenlijst (www.sportkeuring.be ), klinisch onderzoek en EKG, of de betrokkene veilig kan sporten.

In de eerste plaats wordt er nagegaan of er geen toegenomen risico zou kunnen bestaan op het plotseling overlijden door sportbeoefening. Zijn er aanwijzingen voor aangeboren of verworven hartaandoeningen?

Daarnaast is er aandacht voor de geschiktheid voor een bepaalde sport. Of, anders gesteld, is er geen verhoogd risico op het ontwikkelen van (over-)belastingletsels?

Wanneer is het nodig?

Voor welke sporten

De sportmedische keuring gebeurt volgens het “Lausanne protocol” (anamnese, vragenlijst, klinisch onderzoek en EKG in rust). Dit wordt door de overheid en federaties opgelegd aan sporters die actief zijn binnen volgende structuren:

Iets voor jou?

Voor iedereen

Ook (her)beginners hebben baat bij een sportmedische keuring. Mannen boven de 35 jaar en vrouwen boven de 45 jaar die een verhoogd cardiovasculair risico hebben, ondergaan voor hun sportmedische keuring ook een korte inspanningstest onder EKG-registratie. Rokers ondergaan steeds een basale spirometrie.

Tarieven

Sportmedische keuring

€70,-

Sportmedische keuring met inspannings-EKG

€90,-