sportlab leuven

Covid vaccinatie en sport. Mededeling van SKA

22/08/2021

PERSMEDEDELING – 20 augustus 2021
Advies van sportartsen en -cardiologen: na vaccinatie mag je vijf dagen lang niet intensief sporten
Competitiesporters en andere mensen die intensief sporten, doen er uit voorzorg goed aan hun eerste of tweede vaccinatie in een rustige periode te plannen en na toediening van de injectie gedurende vijf dagen geen zware inspanningen te leveren. Er zijn immers aanwijzingen dat de vaccinatie in zeldzame gevallen negatieve invloed kan hebben op het hart.
Zowel voor mensen mét als voor mensen zonder symptomen
Bij sommige mensen die pas gevaccineerd zijn met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna), zien artsen cardiologische afwijkingen, mogelijk ten gevolge van hartontsteking (peri- of myocarditis). Eventuele afwijkingen komen doorgaans drie tot vijf dagen na de vaccinatie aan het licht. Meestal hebben mensen klachten, zoals steken in de borst, extreme vermoeidheid of kortademigheid in rust, maar niet altijd. Ook als een pas gevaccineerde sporter zich goed voelt, kan hij of zij veiligheidshalve het dus toch maar beter rustig aan doen. De eerste twee dagen neem je het best rust. In de drie dagen daarna kun je wel sporten, maar competitie of intensieve training wordt afgeraden.
Géén reden om je niet te laten vaccineren
Voor alle duidelijkheid: het gaat om een zeldzaam verschijnsel, dat bij minder dan 1 op 100.000 gevaccineerde personen voorkomt, vooral na de tweede vaccinatie. Er zijn wereldwijd al miljoenen competitiesporters gevaccineerd en de overgrote meerderheid van hen heeft dat probleemloos doorstaan. Angst voor hartproblemen mag voor sporters geen reden zijn om zich niet te laten vaccineren. Het risico op hartontsteking door COVID is immers groter dan het risico als (mogelijk) gevolg van vaccinatie. Er is overigens geen bewijs dat sporters meer risico zouden lopen dan niet-sporters. Het advies om in de vijf dagen na de vaccinatie geen zware lichamelijke inspanningen te leveren, slaat net zo goed op niet-sportieve inspanningen, zoals zware lichamelijke arbeid.
Nog te weinig wetenschappelijke gegevens
Intussen zijn er in de wetenschap nog veel vragen over de eventuele invloed van vaccinatie op de hartfunctie. Het is niet omdat een sporter hartproblemen krijgt na vaccinatie, dat die vaccinatie daar ook de oorzaak van is. Grootschalige studies ontbreken vooralsnog. Maar bij een hart dat – misschien zonder symptomen – toch ontstoken zou zijn, kan sport de gevolgen verergeren; vandaar het huidige, voorzichtige advies.
Wat moeten sporters onthouden?
·        Er is geen reden voor paniek en ook niet voor systematische hartscreening van sporters na vaccinatie.
·        Het volstaat na vaccinatie gedurende vijf dagen niet intensief te sporten en geen competitiesport te beoefenen.
o   De eerste 48 uur na toediening van het vaccin hou je beter rust.
o   In de drie dagen daarna, kun je je inspanningen geleidelijk opbouwen.
·        Sporters die klachten voelen na hun vaccinatie, moeten contact opnemen met hun huis- of sportarts. Meestal gaat het om griepachtige symptomen, zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn, als bijwerking van de afweerreactie die het vaccin oproept. Zulke klachten gaan normaal vanzelf over. Je moet vervolgens vijf dagen klachtenvrij zijn om je normale sportactiviteiten te kunnen hernemen.
·        In bepaalde gevallen moet de patiënt cardiologisch verder worden onderzocht. De huis- of sportarts zal daar advies in geven. Daarna zal de cardioloog bepalen wanneer het sporten kan worden hervat.
Sporters kunnen deze adviezen en andere nuttige informatie over sporten en COVID ook terugvinden op www.sportkeuring.be en op www.gezondsporten.be
 

Sportouders

10/10/2018

 

 

SPORTOUDERS, alles wat ouders van sportende kinderen moeten weten.

Sportouders

 

 

 

Dit is een boek van vriend en collega Tom Teulinckx. 

Het bevat heelwat nuttige informatie en is een echte aanrader voor ouders wiens kind(eren) met sport (intensief) bezig zijn.

 

Waarom SKY een foute ploeg is.

08/03/2018

Sky heeft heel duidelijk een ethische en wellicht ook juridische lijn overschreden.(cfr.Thijs Zonneveld) Zoveel is duidelijk. Toedienen van geneesmiddelen met potentieel veel mogelijke bijwerkingen , zogezegd om een mogelijk risico op allergie te ontlopen, is geen therapeutic use exemption. Punt! andere Lijn.

Ik volg volledig journalist Thijs Zonneveld. zie   www.sporza.be/cm/sporza/wielrennen/1.3158495

Journalist Hans Vandeweghe stelt dat dit "much a do about nothing" is.(op de afspraak, 05/03/2018) Dat hijzelf wel eens triamcinolone krijgt ingespoten voor allergie of medrol bij een wespensteek. In het eerste geval is dit geen "lege artis behandeling" en al zeker niet in de sport. En in het tweede geval ? Wel Wiggins had geen wespensteek! Triamcinolone gaan inspuiten omdat je er misschien één gaat krijgen is complete nonsens.

Dat astma patienten dan maar gewoon niet moeten aan toposport doen , hoor je ook wel eens. Ook dat is nonsens. En discriminerend. Ongeveer 1 op de 10 kinderen in, Vlaanderen kampt met een vorm van astma. Zo astma correct behandeld, is uit die behandeling geen enkel ergogeen effect te halen.

Ik herhaal het nog eens, niet zozeer de renner maar vooral de entourage ( in dit geval SKY en zijn ploegartsen) zijn de echte criminelen die bewust aandoeningen gaan misbruiken om op een ongeoorloofde manier medicatie toe te dienen.. Maar zij gaan al te vaak vrijuit.

Sportartsen en antidopingbestrijders moeten zich het volgende afvragen:

 

Waarom SKY een foute ploeg is.

1) Is misbruik van IM en orale cortico’s mogelijk op basis van het via de meldingsplicht aangegeven topisch gebruik ( zalf (eczeem) inhalatie (astma) ) met de huidige lab technieken ? Maw kunnen topische en systemische uit elkaar gehaald? Want daar rekenen mogelijks malafiede begeleiders op.
2) Is de detectie van cortico’s nu kwalitatief of kwantitatief?
3) Kunnen sportartsen gezamenlijk een situatieschets bezorgen aan de Orde met het absoluut verzoek strenger op te treden tegen dergelijke delicten en dit ook kenbaar te maken en hier preventief aan mee te werken?
4) Wielrennen is één sport, wereldwijd is cortico-misbruik in de sport een marginaal gegeven. Als katabool hormoon heeft in bijna alle sporten een slechte reputatie. Toch wordt het vooral in het wielrennen misbruikt en dus staat dit hormoon op de lijst Ik citeer letterlijk uit het alom gekende “clinical sportsmedicine”: “omdat in de sportwereld het idee leeft dat ACTH en cortico de prestaties verbetert , is het op de verboden lijst geplaatst. Ook in 2012 had ik contact met Prof. Van Eeno naar aanleiding van een burgerrechtelijke zaak. Groot was mijn verbazing hoe weinig belang het antidopingbeleid hier aan hechtte. Zij waren vooral bezig met EPO, GH, anabole, insuline achtige groeifactoren ed. Cortico’s was voor hun een marginaal probleem. Opvallend, de sponsor van het anti-dopinglab is ook sponsor van een worldtour ploeg. Hallo?
5) Kunnen we meer inzetten op preventie? . De bijwerkingen van systemische corticoïden moeten extra belicht worden. Osteoporose, verstoring van de glucose huishouding, euforie (met risico om extra sportief over zijn limieten te gaan)  niet zelden gevolgd door neerslachtigheid en depressie met suicide risico! ( ben ervan overtuigd dat dit al voorgevallen is in het wielrennen)
6) Kunnnen we onze bezorgdheid uit drukken over de huidige TUE en hun afhandeling? Heden ten dage wordt de schijn gewekt dat hier met 2 maten en gewichten gewerkt wordt.  Kunnen we als sportartsen stellen dat SKY geen plaats heeft in het huidige wielrennen. Dat wij als artsen vragen om Froome ook niet te laten starten? Want wat bieden TUE’s als ze niet gecontroleerd en zo nodig verworpen worden??
7) Nogmaals  Wouter Vandenhaute. te kennen geven dat Armstrong uit nodigen absoluut het verkeerd signaal is?  Moest nog één of ander bedrijf die uitnodigen, maar toch niet de organisator van de Ronde?
8) Als het afdwingbaar zou zijn binnen het wielrennen ben ik geneigd om zero gebruik cortico’s te steunen maar dan voor het wielrennen, ( zoals zij ook reeds een no needle hebben ). Maar ik twijfel omdat ik  denk dat een algemeen verbod op topische (de puffer)  niet haalbaar is binnen het WADA. Ik denk dat  teveel talent zou verloren gaan indien je talentvolle sportertjes, binnen welke discipline dan ook, met astma doorgroei naar topsport zou ontzeggen. De sporter blijft in de eerste plaats voor de arts een patiënt en die zal ik de meest adequate behandeling voor zijn gezondheid niet ontzeggen. Zouden de pneumologen daar wel een concensus in kunnen vinden om astma patienten terug met  oude middelen te  gaan behandelen ?


 

Wie is Robert Marchand??

04/02/2017

Kan iemand van meer dan 100 jaar nog met de fiets rijden? Kan dat nog met een racefiets? Kandat nog competitief?

Ja dat kan!. Robert Marchand, een Fransman, bewees dat reeds door op 102 jarige leeftijd op een piste, nabij Parijs , 26,9 km. af te leggen binnen één uur.

Hij deed dit begin dit jaar nog eens over op 105 jarige leeftijd. Hij strandde op 22,5 kilometer. Dus geen nieuw record voor + 100 jarigen , maar het oude blijft wel op zijn naam.

Zijn geheim: een dieet met veel groenten en fruit, zeer zuinig zijn met vlees. en dagelijks een uurtje op de hometrainer.

 

Spul

06/09/2015

blijkt een taboe doorbrekende documentaire te zijn over doping in de sport.

 

 

Docu wordt in 4 delen uitgezonden in het najaar op canvas.

Zie www.canvas.be/spul

Niet te missen!

 

 

 

doping

19/03/2015

de blinde vlek van de wieler journalistiek

Walter Pauli, een gerenommeerd historicus en Knack redacteur, schreef op 13 oktober 2012 een artikel getiteld" de dode hoek van de wielerjournalistiek". Hierin moest ook hij na het USADA rapport vaststellen dat hij jarenlang misleid geweest was en ondanks het verpletterend historisch bewijs omtrent doping in het wielrennen, ook hij al die jaren niet zag wat er gebeurde. Na  een scherpe en historische analyse besloot hij " the owls are not what they seem" alluderend op het peloton. En zelf" Uilen dat zijn we te lang geweest en gebleven."

Vorige week verscheen het rapport van de CIRC ( cycling independent reform commission). Het is goed dat er een officieel document van meer dan 200 blzadzijden is dat een houvast biedt aan de instanties die het beleid uitstippelen en toezien op de naleving van de regelgeving in die sport. Er is de terechte kritiek op de kostprijs en dat het rapport niet diepgravend is. Te algemeen met weinig details of exact cijfermateriaal. "Onthutsend" is dat rapport anders wel. Nochtans vinden heel wat journalisten dat er niets nieuws onder zon is.

Deze week was er een nieuw praatprogramma op de VRT. "extra time koers" Typerend was de quote van Renaat Schotte:" het rapport slaat nergens op, die drie miljoen pond hadden ze beter kunnen gebruiken.Ik denk niet dat iemand daar nog iets nieuws in gelezen heeft."(zie sporza website)  Pardon? Als arts, fan, toeschouwer ben ik er mij helemaal niet van bewust dat vrouwenwielrennen seksueel geëxploiteerd wordt. Dat geschorste artsen toch nog steeds actief zijn. Dat cortisone nog steeds gemeengoed is in het peloton.Dat therapeutic use exemption massaal misbruikt wordt, dat er nog steeds koersen "geregeld" worden en dat de naam van 69 ! artsen aan doping kan verbonden worden enzoverder... Vaak en spijtig genoeg Vlaamse artsen. Het zoveelste bewijs dat meer dan ooit in Vlaanderen nood is aan een betere opleiding, erkenning en controle van de sportgeneeskunde.

Diezelfde journalist twittert ook op de dag van de omloop " rijden GVD, Greg!!" Nochtans heeft de raadkamer een arts doorverwezen naar de correctionele rechtbank en de betrokken  atleten werden door NADO naar hun respectievelijke commissies verwezen. Door de journalistiek wordt de perceptie gevoed alsof het gerecht dwaalt, de feiten toch niet zo erg zijn en de ganse zaak op drijfzand gebouwd is. Als het niet om een zwaar dopingvergrijp gaat dan is het mogelijks schenden van WADA regels of de "no needle policy" toch niet zo erg. Normaal zou een atleet preventief geschorst worden. BMC deed dat lekker niet. Toch niet voor zo'n "fait divers". Want stel dat Greg efffectief naar huis gestuurd wordt voor deregelijke feiten dan zou misschien een half peloton naar huis kunnen. Ik vrees dat dit dicht bij de waarheid ligt. Maar dienen we daarom minder streng te zijn? Volgens sommige journalisten blijkbaar niet.

Misschien kunnen ze eens ten rade gaan bij  hun collega Pauli.

Maar wat baten kaars en bril als ...

Blijkt die bril ook nog een kleurrijke zonnebril te zijn...

 

 


 

 

Karvonen en maximale hartfrequentie

17/03/2015


Hoe mijn harslagmeter gebruiken? Kan ik 220- de leeftijd gebruiken om mijn maximale HF te berekenen?

Op de raadpleging krijgen we vaak vragen over het gebruik van een harslagmeter.

Uit de praktijk blijkt dat mensen hun hartslagmeter foutief gebruiken of gewoon niet gebruiken omdat het bepalen van de trainingsgzones niet steeds voor de hand ligt.

Je kan heel makkelijk gebruik maken van de formule van Karvonen.

De trainingsintensiteit is dan de RUST HARTFREQUENTIE (HFrust) + ( X %) HARTFREQUENTIE RESERVE (HFreserv)

Waarbij 60 à 70 %= rustig extensief trainen, 70à 80 % intensief trainen en 90 % zeer intensief trainen is. Ben je weining getraind dan zal 60% reeds volstaan voor een rustige ( lees vetverbrandings-) training.

De HFres= de maximale HF- de HFrust.

De regel van 220- leeftijd is eigenlijk waardeloos voor trainingsadvies. Dit stelde de auteur, Dr. William Haskell, over deze formule in de NY times in 2001: " I've kind of laughed about it over the years, the formula was never supposed to be an absolute guide to rule people's training"

Inderdaad geeft die formule wel een goede mediane waarde weer, maar de spreiding is echt enorm. OP de leeftijd van 40 jaar zal je nog heelwat mensen vinden die 196 of meer halen, maar ook een een heel deel die geen 164 meer halen.

Dus meten die maxiamle harstlag!  Dit kan je gerust zelf. En ben je hier onzeker over of weet je niet of dit wel veilig kan, vraag het dan aan je arts.

De HFrust kan je  meten enkele dagen na elkaar, in dezelfde zeer ontspannen rustige situatie waarbij je heel rustig en relaxed ademt en volledig ontspannen in een zetel of op een bed ligt. Neem daar dan het gemiddelde van.

Heb je die 2 parameters HFrust en HFmax., dan kan je aan de slag.

 

 

 

 

 

 

 

BODY SENSEWEAR

08/05/2013

In de praktijk beschikken we over 2 hoogtechnologische toestelletjes die op een zeer adequate manier iemands levensstijl in kaart brengen.

•Wanneer beweeg je voldoende voor je gezondheid?
•Sport ik te intens? of niet intens genoeg?
•Hoeveel caloriën verbruik ik?
•Slaap ik wel vodoende?
•Hoeveel stappen zet ik per dag of per week?


heelwat mensen ontwikkelen een beschavingsziekte zoals diabetes type 2 omdat ze te weining bewegen. Daarom is het interessant om eens na te gaan of iemands levensstijl wel voldoende beweging inhoudt.

Het toestel registreert gedurende een hele week een 11-tal parameters.

Die bespreken we nadien en we zoeken samen naar eventuele manieren om de levensstijl wat te veranderen indien nodig.

Ook atleten die soms onderpresteren kunnen gebaat zijn met een sensewear profiel. Soms wordt er te intens gesport, of is de slaapkwaliteit slecht.

 

In de rubriek "onze diensten" meer praktische uitleg.

Diarree bij lopers en joggers.

01/05/2013

Deze informatie over diarree bij lopers werd gegeven door Dr. Vanderroost in een interview aan het magazine running.be

 

Wat is lopersdiarree?
Dit is een typische kwaal voor lopers. We zien het bijna niet bij andere sporttakken. Misschien is de term lopersdiarree wat ongelukkig gekozen. Beter zou zijn om te spreken over een 'inspanningsgebonden stoelgangprobleem'. De definitie van diarree is een toename in loperigheid van de stoelgang, een toename in volume en een toename in frequentie. En omdat runners trot vaak maar een eenmalig feit is, is diarree geen goede term.
Hoe wordt het veroorzaakt?
De aandrang om naar de grote wc te gaan tijdens of na het lopen kent verschillende redenen. Een eerste is het mechanisch schokeffect. Als je loopt bewegen je ingewanden op en neer. En dat geeft aanleiding tot een verhoogde transit in de darmen. In rusthuizen raadt men ouderen net aan te bewegen tegen constipatie. Een tweede oorzaak is de slechtere doorbloeding van maag en darmen. Door de inspanning vragen de benen en de andere spieren meer bloed en zuurstof. Als je als marathonloper aan 70 procent van je VO2max loopt, vermindert de doorbloeding van je maag en darmen met 70 tot 80 procent. Daardoor krijg je een klein zuurstoftekort in de darmen, wat ook kan zorgen voor aandrang tot ontlasting. Ook warmte en hydratatie spelen een grote rol. Als je vocht verliest door te zweten zonder daarbij te drinken, dan komt de bloedvoorziening nog meer in het gedrang. Hoe slechter de hydratatie, hoe groter de kans dat je op training de achterkant van een boom moet opzoeken. En zelfs stress kan een rol spelen. De angst voor competitie kan een uitlokkende factor zijn.
Speelt voeding een rol?
Zeker. Lopers moeten gezond, gevarieerd en vezelrijk eten. Veel rauwe groenten en fruit zijn gezond. Maar eet dat liever niet voor een wedstrijd. De dagen voor een wedstrijd schakel je beter over naar een vezelarm dieet: wit brood, witte pasta. Geen volkorenproducten of rauw fruit meer, want dat zorgt voor meer ballast in je maag. Let ook op met alcohol. Alcohol irriteert het maagslijmvlies. Tijdens het lopen kan dat dan verder irriteren en beginnen bloeden. In het geval van bloedverlies moet je altijd je arts raadplegen.
En de afstand?
De afstand is ook een bepalende factor. Marathonlopers zullen eerder ten prooi vallen aan stoelgangproblemen dan lopers die kortere afstanden lopen. Hoe langer je lichaam op en neer beweegt, hoe groter de kans. Ik schat dat de helft van de marathonlopers vroeg of laat met dit fenomeen te maken zal krijgen.
Nog tips?
Ja, let op met voedingssupplementen, energiedranken en gels. Daar zit vaak cafeïne in. Cafeïne zorgt wel voor een goede vetverbranding en een goede concentratie. Maar het triggert ook de stoelgang. Voedingssupplementen zouden dus wel eens een contraproductief effect kunnen hebben. Test daarom drankjes en gels uit op training. En voor personen die ondanks aangepaste voeding en voldoende drinken toch nog darmklachten hebben tijdens of na het lopen, stel ik Loperamide voor. Dat geneesmiddel is erg effectief en staat niet op de dopinglijst.

 

ITBFS of iliotibiale band frictie syndroom

12/02/2013

De uitleg over het ITBFS werd gegeven aan een journalist van het running.be magazine.

Het artikel verscheen in het najaar van 2012.

Het frictiesyndroom, of voluit iliotibiale band frictiesyndroom, is de meest frequent voorkomende klacht bij lopers. Die iliotibiale band is een platte pees met bovenaan een klein spiertje.  Een op de tien lopers kampt wel eens met die blessure. Het is een pijnsyndroom waarbij de band die van de bekkenvleugel naar beneden loopt tot net onde de knie een te hoge druk genereert op het plaatsje waar je knie uitsteekt.
Als je het bot in je bovenbeen hebt, onderaan waar dat de knie vormt, heb je twee condylen (een aan de binnenzijde en aan de buitenzijde) de uitsteeksels van dat bot aan je bovenbeen, en het is daar waar die band tegenaan wrijft. Het is eerder een compressie fenomeen dan een frictiefenomeen. Dus de druk die daar gegenereerd wordt is eigenlijk iets te hoog bij de mensen die daar klachten hebben.
Symptomen
De loper voelt pijn aan de buitenzijde van de knie. En heel typische is dat een pijn die opkomt tijdens het lopen. Wie aan het frictiesyndroom lijdt en niet loopt heeft zelden klachten. Het is pas tijdens het beoefenen van een sport dat de pijn voelbaar wordt. En naarmate de blessure erger wordt, zal je die pijn steeds vroeger tijdens je training voelen. De pijn verdwijnt meteen als je stopt en komt terug als je weer gaat lopen. Wie al langer last heeft van de kwaal voelt dat ook bij langdurig zitten. Maar in principe is het een probleem dat enkel tijdens het sporten opkomt.
Een typische overbelastingsblessure?
Het is toch complexer dan dat. Het is geen overbelastingblessure zoals je die kan voelen bij een achillespees bijvoorbeeld. Het heeft dikwijls te maken met statiek en kracht. Wie een iliotibiale band frictiesyndroom ontwikkelt ,heeft vaak zwakkere heupspieren. De heupabductie, het naar buiten bewegen van het volledige been, gaat minder krachtig dan nodig. Ook een statiekafwijking kan het frictiesyndroom in de hand werken. Personen met een bekkenkanteling of van wie het ene been wat langer is dan het andere of overproneerders zijn gevoeliger voor de blessure. Ondergrond is ook van tel. Veel bergaf lopen werkt die kniepijn ook in de hand. Dus traillopers: let op.
De praktijk leert dat vooral mensen die recreatief beginnen duurlopen de dupe zijn. Vandaar de raad: als je begint met lopen, doe dan ook wat fitness, oefeningen voor de rompstabiliteit en stretchoefeningen voor de iliotibiale band en spierversterkende oefeningen voor de heupabductie.
Remedie
Stop met lopen. Dit is zo’n blessure waar je niet mee kan blijven lopen. Eerste moeten enkele dingen gecorrigeerd worden. Is er bekkenscheefstand? Is er spierzwakte in de heupabductoren? Het eccentrisch trainen van de heupspieren is een aanrader. De kinesist zal je ook enkele stretchoefeningen aanleren om de pees langer te maken. In accute gevallen, als de klacht niet ouder is dan twee weken, is een inspuiting met marcaïne een goed idee. Eventueel met corticoïden. Dry neelding is ook een mogelijkheid. Bij die techniek gaat de kinesist naaldjes plaatsen in de pijnlijke zone, naar analogie met de acupunctuur.
Die iliotibiale band wrijft tegen je bot, meer bepaald onderaan het dijbeen waar het dikker wordt en de knie vormt.
Maar geen reden tot paniek: iedereen geneest. Een operatie is het laatste redmiddel. Maar dat heb ik in de praktijk nog nooit meegemaakt.